Greek-Catholic archbishops Palace


Ukraine, Lviv oblast, Lviv, square Svyatogo Yura, 5