Church of Sts. Olga and Volodymyr


Ukraine, Lviv oblast, Lviv, str. V. Symonenka , 5 aLviv Wedding Festival - 2018