Church of Sts. Olga and Volodymyr


Ukraine, Lviv oblast, Lviv, str. V. Symonenka , 5 aNew Year in Lviv — 2018