Saint Anthony Cathedral


Ukraine, Lviv oblast, Lviv, str. Lychakivska, 49aNew Year in Lviv — 2018