Church of Saint Lazarus


Ukraine, Lviv oblast, Lviv, str. Kopernyka, 27New Year in Lviv — 2018