Hotel «Olena»


Ukraine, Lviv oblast, Lviv, Bryuhovychi, 5 Balabanivska St.

Services

Accommodation

Contacts

Location map
  address
Bryuhovychi, 5 Balabanivska St.
  telephone +38 (032) 234 70 79, +38 (032) 234 71 81, +38 (032) 234 64 70
  Email olena@is.lviv.ua

`