Ukraine, Lviv oblast, Lviv, str. Shchyretska, 36, rynok Pivdennyj


1

Services

Accommodation

Contacts

Location map
  address
str. Shchyretska, 36, rynok Pivdennyj
  telephone +38 (032) 295 25 28, +38 (032) 295 52 56, +38 (032) 295 52 55
  Email hotelpivdennyj@ukr.net

`