Tennis courts Sribna raketka


Ukraine, Lviv oblast, Lviv, str. Tyutyunnyka, 49New Year in Lviv — 2018