Fishing. Recreation camp Uzlissja


Ukraine, Lviv oblast, Lviv, s. Strilky,Peremyshlyanskyj r-n,

Services

Contacts

Location map
  address
s. Strilky,Peremyshlyanskyj r-n,
  telephone (032) 241-1246,(067) 314-65-12, (03263) 41-658,

`