Gubernatorski Valy


Ukraine, Lviv oblast, LvivLviv Wedding Festival - 2018