Bartosh Glovackyj Monument


Ukraine, Lviv oblast, Lviv, str. LychakivskaNew Year in Lviv — 2018