Prosvita Monument


Ukraine, Lviv oblast, Lviv, mizh str. Lysenka i Prosvity