Palace of Rome-Catholic Archbishops


Ukraine, Lviv oblast, Lviv, str. Vynnychenka, 32New Year in Lviv — 2018