Palace of Rome-Catholic Archbishops


Ukraine, Lviv oblast, Lviv, str. Vynnychenka, 32