Ukraine, Lviv oblast, Lviv, str. K. Levytskogo, 5Lviv Wedding Festival - 2018