Primavera, beauty salon


Ukraine, Lviv oblast, Lviv, str. Vygovskogo, 41New Year in Lviv — 2018