Sobornyi Hostel


Ukraine, Lviv oblast, Lviv, 17/2 Soborna St.

Services

Contacts

Location map
  address
  telephone +38 (097) 539 59 88, +38 (063) 622 05 50
  Site http://www.soborniy-hostel.lviv.ua/
  Email soborniyhostel@ukr.net

`