Lviv Hostel


Ukraine, Lviv oblast, Lviv, 23 Krushelnytska St.«The show must go on». Time for stories with Iryna Snitinska

Services

Contacts

Location map
  address
23 Krushelnytska St.
  telephone +38 (096) 137 94 49, +38 (093) 137 69 18, +38 (032) 261 04 75

`