Pyvnytsya Pub on Antonenko-Davydovych


Ukraine, Lviv oblast, Lviv, 10 Antonenko-Davydovych St.

Services

Contacts

Location map
  address
10 Antonenko-Davydovych St.
  telephone +38 (032) 227 34 33, +38 (098) 016 50 20
  Site http://pyvnytsya.com.ua/

`